Słownik użytych pojęć

Apache, lighttpd, nginx To oprogramowanie umożliwiające publikację stron internetowych oraz różnych przydatnych aplikacji takich jak przeglądarka poczty, dostęp do bazy danych itp.. 
DNS(bind named) Jest to serwer nazw dzięki któremu nazwa mnemoniczna (na przykład www.seg-fault.pl) może zostać zamieniona na odpowiadający jej adres IP. 
Firewall To jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed dostępem osób niepowołanych czy atakiem na sieć lub serwer.
FTP To oprogramowanie umożliwiające dostęp do zasobów (plików) umieszczonych na serwerze. Bardzo wygodne narzędzie gdy często wysyłamy dużą ilość plików do wielu odbiorców.
IPv6 Najnowsza wersja protokołu IP. Głównym powodem stworzenia kolejnej wersji protokołu IP jest malejąca ilość wolnych i dostępnych adresów IPv4.
MySQL Jest to system zarządzania relacyjnymi bazami danych. Jeden z najczęściej stosowanych. Posiada zaimplementowaną replikację danych.
Postfix To jeden z wielu systemów MTA – programów obsługi poczty internetowej (e-mail). Posiadanie własnego serwera pocztowego niesie ze sobą wiele korzyści, między innymi pełną kontrolę nad przepływającą korespondencją, pewność ochrony antyspamowej oraz antywirusowej, możliwość cyfrowego podpisu poczty przepływającej.
QOS To możliwość kształtowania przepływającego przez router ruchu. Dzięki kolejkowaniu mamy możliwość ograniczania prędkości dostępu dla poszczególnych użytkowników oraz sprawiedliwy podział łącza.
Serwer To komputer z oprogramowaniem umożliwiającym podział łącza internetowego (router), udostępnianie usług takich jak bazy danych, serwery plików.
Squid To serwer proxy. Oprogramowanie bardzo przydatne przy mocno obciążonym łączu. Program ma za zadanie buforowanie zawartości stron internetowych. Instalacja i poprawna konfiguracja serwera proxy odciąża łącze nawet do 70% !. Squid może pracować także jako Reverse Proxy.