Cennik administracji


Instalacja serwerów Linux:

  • Konfiguracja usług sieciowych (FTP, WWW, poczta, … )
  • Opracowanie sposobu zabezpieczenia systemu
  • Migracja danych z poprzedniego systemu
  • Konfiguracja routingu
  • Kolejkowanie QOS

Ceny kompletnych wdrożeń od 400 PLN

Administracja wyznaczonym serwerem:

  • Sprawdzenie bieżącego stanu systemu
  • Zdalna opieka nad systemem, z gwarantowanym czasem reakcji oraz z fizycznym dostępem do serwera w razie potrzeby i możliwości
  • Zarządzanie usługami pracującymi na obsługiwanym serwerze
  • Zautomatyzowany system tworzenia kopii zapasowej serwera na nasz specjalnie do tego celu przygotowany serwer.
  • Stała miesięczna opłata już od 200 PLN ( cena za utrzymanie ruchu prostego routera )

Każdy system którym administrujemy jest monitorowany przez serwer przeznaczony do tego celu. Każda nieprawidłowość jest natychmiast wykrywana i do Nas zgłaszana.
Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.