Informacje

  • Opracowaliśmy dla naszych klientów panel webGUI, dzięki któremu w łatwy sposób można zarządzać virtualnymi domenami/kontami pocztowymi, virtualnymi domenami apache, oraz zarządzać serwerem DNS. Do stworzenia naszego panelu wykorzystaliśmy serwer www apache2 + mod_sqlinclude (wcześniej musieliśmy go przystosować do pracy z apache2, gdyż moduł ten został napisany dla serwera apache w wersji 1.X) + jezyk skryptowy PHP.

  • Dla jednego z naszych klientów wykonaliśmy następujące wdrożenie: instalację systemu debian linux, który spełnia role routera w sieci LAN, oraz jest na nim zainstalowane oprogramowanie do wirtualizacji VMware, pod którym został zainstalowany system Windows XP Proffesional w celu uruchomienia bazy danych MSSQL. Dodatkowo wykonaliśmy w pełni automatyczny system archiwizowania danych z bazy MSSQL na nasz firmowy specjalnie przygotowany serwer do archiwizacji danych.

  • Opracowaliśmy dla naszych klientów zajmujących się udostępnianiem internetu taryfy pakietowe, czyli takie gdzie zliczają się dane pobrane/wysłane przez klienta i w momencie przekroczenia wczesniej zdeklarowanej wartości następuje wywołanie odpowiedniej akcji, może być to np: zmniejszenie prędkości pobierania danych, odłączenie od sieci itp. Wykorzystaliśmy w tym celu oprogramowanie LMS – „LAN Management System”, do którego zaimplementowaliśmy naszą taryfe pakietową. Cały system pozwala na zarządzanie wszystkimi urządzeniami podłączonymi w danej sieci LAN.

  • Stworzyliśmy system auto respondera dla serwera pocztowego Postfix, który łączy sie z bazą danych MySQL pobiera odpowiednie dla danego konta pocztowego informacje dotyczące o automatycznej odpowiedzi na maila. Dzięki temu każdy użytkownik serwera pocztowego ma możliwość zdefiniowania własnej treści automatycznej odpowiedzi na email.

  • Dla Naszych klientów świadczących usługi dostępu do internetu stworzyliśmy system umożliwiający przekazywanie klientom informacji w postaci wyskakującego okna POP-UP. Dzięki temu dostawca Internetu może informować swoich klientów o przeterminowanych należnościach, promocjach, wyświetlać reklamy.

  • Opracowaliśmy kompletny system HotSpot-ów z warunkowym dostępem do sieci Internet. Płatność za dostęp do usługi polega na wysłaniu odpowiedniego SMS i autoryzacji hasłem otrzymanym w wiadomości zwrotnej.

  • Dla jednego z Naszych klientów opracowaliśmy projekt serwera pocztowego (MTA) opartego na POSTFIX działającego w obrębie serwera zarządzanego przez panel PLESK. Serwer jest w pełni funkcjonalny włącznie z indywidualnymi preferencjami użytkowników. Serwer pocztowy w takiej konfiguracji może pracować na osobnej maszynie.

  • Dla Naszych klientów stworzyliśmy system kontrolowanego dostepu do internetu na potrzeby hoteli. Dzięki systemowi każdy klient hotelu korzystający z dostępu do Sieci Internet posiada własny unikalny login oraz hasło.

  • Zbudowaliśmy wysokiej dostępności klaster serwerów pod sklep internetowy. Klaster oparty na systemie plików GlusterFS oraz między innymi na HAproxy, MySQL-MMM, Keepalived, Nginx.